Medycyna Pracy

Zapraszamy do współpracy firmy poszukujące usług medycyny pracy. W tym zakresie oferujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Profesjonalną opiekę nad naszymi pacjentami sprawują odpowiednio wykwalifikowany personel: lekarze medycyny pracy, lekarze specjaliści i zespół pielęgniarski. Naszym obowiązkiem jest przeprowadzenie badań w sposób sprawny i co najważniejsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Posiadamy specjalistów niezbędnych w uzyskaniu zdolności do pracy na wszystkich stanowiskach w branżach m.in.:


biurowych
budowlanych
medycznych
spożywczych
szkoleniowych (szkoły i wyższe uczelnie)

oraz narażonych na:


hałas
pyły
środki
biologiczne
środki chemiczne
promieniowanie jonizujące
PE( pole elektromagnetyczne)
prace na wysokości do i powyżej 3 m

Badania przeprowadzone są w ciągu jednego dnia i zakończone wydaniem orzeczenia

Oprócz lekarza medycyny pracy współpracujemy z neurologiem, okulistą, laryngologiem oraz wieloma specjalistami koniecznymi do wydania orzeczenia.
Wykonujemy również pełnoprofilowe badania psychotechniki w Pracowni Badań Psychotechniki dla

Kierowców:

kierowców zawodowych
kierowców prowadzących samochód w celach służbowych
kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
instruktorów nauki jazdy
egzaminatorów nauki jazdy
osób ubiegających się o pozwolenie kierowaniem tramwajem oraz osób już kierujących tramwajem
kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:
kierowców skierowanych na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
osób prowadzących pojazd w stanie nie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się ranni lub osoby śmiertelne
kierujących, skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, ładowarek, dźwigów)
operatorów wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
osób pracujących na wysokościach