Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Kodeks karny art. 162.

Szkolenia z pierwszej pomocy w VM CARE

Szkolenie podstawowe BLS AED (Basic Life Support):

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Standaryzacja działań ratowniczych.
3. Łańcuch przeżycia.
4. Działania natychmiastowe.
5. Wezwanie pomocy – numery alarmowe i informacje przekazywane dyspozytorowi.
6. Resuscytacja.
7. Użycie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego).
8. Pozycja bezpieczna.
9. Zadławienia.

Urazy:

1. Zaopatrywanie ran
2. Amputacje.
3. Złamania i zwichnięcia.
4. Poparzenia.
5. Ciała obce w ciele.
6. Krwotok z nosa.

Stany internistyczne:

1. Ból w klatce piersiowej ? postępowanie.
2. Drgawki.
3. Omdlenia.
4. Udar.
5. Zatrucia (lekami, roślinami, środkami chemicznymi).

Szkolenie z zakresu resuscytacji dzieci

1. Resuscytacja dzieci z uwzględnieniem wieku
2. Postępowanie przy padaczce
3. AED u dzieci
4. duży nacisk na zadławienia które są najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci (45% wszystkich zatrzymań krążenia to właśnie zadławienie)

Czas szkolenia około 3 h

ilość uczestników 8-10 osób w grupie., minimalna 5 osób

Opcjonalnie można poszerzyć szkolenie o stany
internistyczne i urazy oraz stany nagłe i resuscytację
dzieci. Dodatkowy czas około 1,5 h.

wszystkie szkolenia obejmują ćwiczenia praktyczne na fantomach

110 zł. od osoby

Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora American Heart Associaton.
W przypadku większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji cen.